top of page

Norsk Olje og Gass Årskonferanse

5.mars var våre bedriftskontakter Patrick Bickenbach og Kristine Bøe på årskonferansen til Norsk Olje og Gass. Dette var en utrolig interessant, spennende og ikke minst lærerik dag, hvor flere store navn fortalte om hvordan Petroleumsindustrien fremtid burde se ut i dette nye tiåret, og tiden etter.

Disse hadde store planer, flere allerede godt i gang, for å klare å nå klimamålene om at Norge skal være et "nær nullutslippssamfunn" i 2050.

Det er en spennede fremtid for denne industrien som planlegger og jobbe for å samkjøre Olje, Gass og bærekraft, for en grønnere fremtid.

Arkiv
bottom of page