top of page

Samarbeidsseminar med NU


Vi i styret var i dag på Næringslivsutvalget ved NMBU sitt samarbeidsseminar for alle linjeforeningene her ved NMBU.

Her fikk vi blitt mer kjent med hverandre, og testet våre samarbeidsevner innad i styret, med varierte konkurranser som var alt fra å finne felles ting vi hadde gjort til å spille alias.

Siden dette var en konkurranse mot de andre styrene i de andre linjeforeningene ga vi alt vi hadde og tok like godt seieren - med god margin! Noe som lover veldig godt for det neste året.

Takk til Næringslivsutvalget for en lærerik og morsom kveld!


Arkiv
bottom of page