top of page

Om studiet 

Hvorfor velge Maskin-, prosess- og produktutvikling?

Maskin, prosess- og produktutvikling er en 5 - årig utdanning som gir deg tittelen sivilingeniør. Studiet kombinerer teori med praktiske fag, og man har også mulighet til å jobbe med egne prosjekter ved siden av. 

Les mer om studiet her!

Første del av studiet består av en grunnpakke som så og si er lik for alle ingeniørstudiene ved NMBU, deretter velger man en retning. På maskin studiet har vi tre ulike retninger: 

bottom of page