Tannhjulet er linjeforeningen for dem som studerer Maskin-, Prosess- og Produktutvikling, og Indøk med fordypning i maskinfag ved NMBU.

 

Linjeforeningen jobber for å bedre samholdet mellom maskinstudentene og tilbyr faglige og sosiale arrangementer. Vi arrangerer for eksempel bedriftspresentasjoner og besøk, grilling, filmkvelder og turer.

Historie 

Høsten 2011 startet arbeidet med å opprette en linjeforening for Maskin, prosess- og produktutvikling etter et savn av muligheten til å komme i kontakt med relevante bedrifter. Den 12. oktober ble det innkalt til et oppstartsmøte hvor man, etter litt diskusjon, kom fram til hva man ønsket av linjeforeningen, både faglig og sosialt.

Da det første styret var på plass ble deres første oppgave å finne et navn til linjeforeningen. Alle med tilknytning til linjeforeningen fikk mulighet til å komme med forslag, endelig avgjørelse ble gjort ved avstemming innad i styret. Valg av navn falt da Mechotopia. Etter ønske fra tidligere og daværende styremedlemmer ble det i 2015 startet en prosess rundt navnebytte, og våren 2016 byttet vi navn til Tannhjulet. 

Linjeforeningens formål 

  • Bidra til å skape samhold mellom maskinstudenter 

  • Skape god kontakt med relevante bedrifter 

  • Organisere bedriftspresentasjoner 

  • Arrangere sosiale og faglige utferder for medlemmene 

  • Jobbe for å forbedre studiet ved å gi maskinstudentene en felles stemme 

  • Gjøre studiet Maskin, prosess- og produktutvikling mer ettertraktet for både bedrifter og studenter

  • Gi medlemmene et tilbud om en praktisk tilnærmelse til faget gjennom verkstedkurs, kurs i relevant programvare og lignende 

Med medlemmer menes studenter ved Maskin, prosess- og produktutvikling, linjeforeningen er også åpen for studenter som vinkler studiene i den retning eller av annen årsak føler tilhørighet til linjeforeningen. 

Styret 20/21

0.png

Embla Hatlebakk

Leder

Lars Jørgen Nylund

Faddersjef og sosialt ansvarlig

Maria Sol Helvig

Bedriftskontakt

Simon Jacobsen

Nestleder og økonomisk ansvarlig

Kaia Håheimsnes

Kommunikasjonansvarlig

Mikkel Nergaard Drake

Bedriftskontakt